You are currently viewing Projekt „Ettevõtte digitaalse teekaardi koostamine“

Projekt „Ettevõtte digitaalse teekaardi koostamine“

Projekti käigus 2022.-2023.a  hinnati ettevõtte digitaalset taset ja arenguvajadusi, selle põhjal koostati digitaliseerituse taseme parendamise tegevuskava ja hinnati nende mõju ettevõttele. Projekti eesmärk on täidetud: ettevõttele on koostatud hea tava nõuetele vastav digitaalne teekaart. Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond summas 6832 eurot.