Ettevõtte tutvustus

Riverbank OÜ  toodab liimpuitu kasest ning tammest, nii sõrmjätkatud kui ka täislamelliga, ja ehituslikku sõrmjätkatud prusse.

Oleme suutelised tootma kõrgkvaliteetseid tooteid. Meil on koostööpartnereid Skandinaavias, Lääne-Euroopas ja Eestis, tänu kellele oleme suutnud tagada silmapaistva kvaliteedi ja garanteerida soovitud kogused tähtaegselt.

Riverbank OÜ põhilised tooted on liimpuitkilbid: kasest ja tammest.  Moodsa tehnoloogia kaasabil oleme võimelised tootma liimpuitkilpe isegi kõige nõudvamatele klientidele ning meie toodete valik on paindlik ja mitmekesine.

Kõige laialdasem tootmiskogemus on meil 15-50mm paksuste liimpuitkilpide tegemisel.

Me oleme valmis tootma liimpuitkilpe klientide soovide järgi.

Saame valmistada kilpe, mille mõõdud on:

 • Pikkus: max 4000mm
 • Laius: max 1300mm
 • Paksus   15-50mm      

Peamiseks kasutatavaks materjaliks täispuidust voodite tootmisel on männipuit, kuid võimalus on ka toota kasest ja tammest. Meie pikaajalise kogemusega spetsialistide käe alla valmivad tooted kiirelt ja kvaliteetselt. Oleme pikaajaliselt tootnud oma klientidele täispuidust tooted ning nende silmis võitnud usalduse just tänu toodete heale kvaliteedile ja hinnale. Täispuidust mööbel on tasuv investeering, kuna puitmööbel peab õige hoolduse korral vastu aastaid ja aastakümneid. Täispuit mööbel on ka kergesti restaureeritav. Seetõttu sobib puit pea igasse interjööri, kuna muutused stiilieelistustes ei pruugi tähendada, et kogu senine mööbel vajaks väljavahetamist.

Täispuitmööbli eeliseks on ka selle keskkonnasõbralik valmistamismeetod. Puit ise on taastuv ressurss ja materjalina mitmekülgne. Täispuitmööbel on olnud läbi aastasadade kodusisustamisel inimeste esmane valik. Esivanemate täispuitmööbel või muud puidust mööbliesemed on olnud eestimaalaste seas hinnatud ajast aega, liikudes pärandina perest peresse.

Missioon

Meie missiooniks on keskenduda kliendi või lõpptarbija toote kvaliteedile, tagades nende rahulolu ja positiivse emotsiooni ning väärtustades nende soove ja ootusi. Oleme jätkusuutlik firma ning sertifitseeritud FSC ja PEFC poolt. Neid väärtuseid tagades töötavad meie ettevõttes oma ala spetsialistid.

Visioon

Meie visiooniks on olla arenev ning väljakutseteks valmis ettevõte, kes näeb uutes mõtetes võimalusi ning potentsiaali. Tahame suurendada müüki Skandinaavias ja Saksamaal, olles nende toodetega turgudel nõutud ja hinnatud. Soovime uuendada oma tootmistehnoloogiat kiiremaks ja kaasaegsemaks, pakkudes töötajatele aina paremat töökeskkonda.

FSC tööjõu põhinõuete kohaldamisel võtab Riverbank OÜ nõuetekohaselt arvesse riigi õigusaktidega kehtestatud õigusi ja kohustusi, täites sama ajal nõuete eesmärke.
 • Riverbank OÜ ei kasuta lapstööjõudu.
 • Rivebrank OÜ ei võta tööle töötajaid, kes on nooremad kui 15- aastased või nooremad kui riiklikest või kohalikest õigusnormidest või eeskirjadest tulenev miinimumvanus, olenevalt sellest, kumb vanusepiir on kõrgem, välja arvatud alapunktis 9.2.2 määratletud juhul.
 • Riikides, kus riigi õigus- või haldusaktid lubavad kergele tööle võtta 13–15 aasta vanuseid isikuid, ei tohi selline töötamine takistada kooliskäimist ega olla kahjulik nende tervisele või arengule. Eelkõige, kui lastele on seadusega kehtestatud koolikohustus, peab nende tööaeg olema üksnes tavapärasel päevasel tööajal väljaspool koolitundide aega.
 • Mitte kedagi, kes on noorem kui 18 eluaastat, ei võeta ohtlikule või füüsiliselt raskele tööle, välja arvatud väljaõppe eesmärgil vastavalt riigis vastu võetud õigus- või haldusaktidele.
 • Riverbank OÜ keelab lapsele sobimatu töö.
Riverbank OÜ välistab igasuguse sunniviisilise ja kohustusliku töö.
Töösuhted on vabatahtlikud ja põhinevad vastastikusel nõusolekul, ilma karistuse ohuta.
Puuduvad tõendid mis tahes tegevuse kohta, mis osutab sunniviisilisele või kohustuslikule tööle, muu hulgas järgmise kohta:
 • füüsiline ja seksuaalne vägivald
 • võlaorjus
 • töötasu kinnipidamine, sealhulgas töölevõtmise eest tasu võtmine ja/või tööleasumise tingimusena tagatisraha nõudmine
 • liikumise/mujale asumise piiramine
 • passi ja isikute tõendavate dokumentide äravõtmine
 • ametiasutustele kaebamisega ähvardamine.
Riverbank OÜ tagab, et kedagi ei diskrimineerita tööl ja kutsealal

Töö- ja kutsealased tavad ei ole diskrimineerivad.

Riverbank OÜ austab ühinemisvabadust ja tegelikku kollektiivläbirääkimiste õigust.
 • Töötajatel on võimalus omal äranägemisel luua töötajate organisatsioone või nendega ühineda.
 • Riverbank OÜ austab töötajate organisatsioonide täielikku vabadust koostada oma põhikiri ja kodukord.
 • Riverbank OÜ austab töötajate õigusi seaduslikule tegevusele töötajate organisatsiooni asutamiseks, sellesse astumiseks või selle abistamiseks, samuti õigust hoiduda sellisest tegevusest ning ei diskrimineeri ega karista töötajaid nende õiguste teostamise eest.
 • Riverbank OÜ peab seaduslikult asutatud töötajate organisatsioonide ja/või nende nõuetekohaselt valitud esindajatega heas usus ja parimate kavatsustega läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks.
 • Olemasolevaid kollektiivlepinguid rakendatakse.