You are currently viewing Projekt „Moodulriiuli arendus“

Projekt „Moodulriiuli arendus“

Projekti „Moodulriiuli arendus“ eesmärk on välja arendada moodulriiulile stabiilne ning uudne kinnituslahendus ilma, et toode oleks kinnitatud seina vm toestuse külge. Projekti tulemusena arendati välja moodulriiulile stabiilne ning tugev kinnitus- ja ühendussüsteem, tegevused teostati 2020.a. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetussumma 5740,8 eurot.