You are currently viewing Projekt „Puidu töötlemis- ja viimistlusprotsesside parendamine“

Projekt „Puidu töötlemis- ja viimistlusprotsesside parendamine“

Projekti „Puidu töötlemis- ja viimistlusprotsesside parendamine“ elluviimisega võtab ettevõte kasutusele multitöökeskuse puitdetailide töötlemisprotsesside parendamiseks. Projekti eesmärgiks on kasuliku toodangu väljatuleku ehk saagikuse suurendamine 2,1%, mis parendab  ettevõtte ressursitõhusust. Projekti tulemusena paraneb ettevõtte ressursikasutus ja ressursitootlikkus. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 126348,92 eurot.