You are currently viewing Projekt Ressursisäästlik puidutööstus

Projekt Ressursisäästlik puidutööstus

Projekti Ressursisäästlik puidutööstus Riverbank elluviimisega võtab ettevõte kasutusse kaasaegse puidutöötlemise tehnoloogia.

Projekti eesmärk on parendada ressursikasutust nii energiasäästlikuma tootmise kui ka uudsete lahenduste kasutusele võtmise kaudu, millega saavutatakse 6,5%-line ressursikasutuse paranemine. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 200 000 eurot.