Projekt „Uued tooted ja tehnoloogia rakendamine COVID-19 kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks“

Riverbank OÜ projekti „Uued tooted ja tehnoloogia rakendamine COVID-19 kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks“ käigus soetati ja võeti kasutussse kaasaegne puidukuivati. Projekti eesmärk on puitmaterjali kuivatamise protsessi loomine ettevõttes. Projekti tulemusena saab ettevõte puitmaterjali kuivatada ja toota uusi tooteid, mille nõudlus (sh välisturgudel) on tekkinud COVID-19 perioodi jooksul ning seeläbi vastata COVID-19 kriisist põhjustatud toodete nõudluse muutusele.

Loe edasiProjekt „Uued tooted ja tehnoloogia rakendamine COVID-19 kriisi negatiivsete mõjude leevendamiseks“

Projekt „Puidu töötlemis- ja viimistlusprotsesside parendamine“

Projekti „Puidu töötlemis- ja viimistlusprotsesside parendamine“ elluviimisega võtab ettevõte kasutusele multitöökeskuse puitdetailide töötlemisprotsesside parendamiseks. Projekti eesmärgiks on kasuliku toodangu väljatuleku ehk saagikuse suurendamine 2,1%, mis parendab  ettevõtte ressursitõhusust. Projekti tulemusena paraneb ettevõtte ressursikasutus ja ressursitootlikkus. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 126348,92 eurot.

Loe edasiProjekt „Puidu töötlemis- ja viimistlusprotsesside parendamine“

Projekt Ressursisäästlik puidutööstus

Projekti Ressursisäästlik puidutööstus Riverbank elluviimisega võtab ettevõte kasutusse kaasaegse puidutöötlemise tehnoloogia. Projekti eesmärk on parendada ressursikasutust nii energiasäästlikuma tootmise kui ka uudsete lahenduste kasutusele võtmise kaudu, millega saavutatakse 6,5%-line ressursikasutuse paranemine. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 200 000 eurot.

Loe edasiProjekt Ressursisäästlik puidutööstus

Projekt „Moodulriiuli arendus“

Projekti „Moodulriiuli arendus“ eesmärk on välja arendada moodulriiulile stabiilne ning uudne kinnituslahendus ilma, et toode oleks kinnitatud seina vm toestuse külge. Projekti tulemusena arendati välja moodulriiulile stabiilne ning tugev kinnitus- ja ühendussüsteem, tegevused teostati 2020.a. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetussumma 5740,8 eurot. 

Loe edasiProjekt „Moodulriiuli arendus“