Projekt Ressursisäästlik puidutööstus

Projekti Ressursisäästlik puidutööstus Riverbank elluviimisega võtab ettevõte kasutusse kaasaegse puidutöötlemise tehnoloogia. Projekti eesmärk on parendada ressursikasutust nii energiasäästlikuma tootmise kui ka uudsete lahenduste kasutusele võtmise kaudu, millega saavutatakse 6,5%-line ressursikasutuse paranemine. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse summa on 200 000 eurot.

Loe edasiProjekt Ressursisäästlik puidutööstus

Projekt „Moodulriiuli arendus“

Projekti „Moodulriiuli arendus“ eesmärk on välja arendada moodulriiulile stabiilne ning uudne kinnituslahendus ilma, et toode oleks kinnitatud seina vm toestuse külge. Projekti tulemusena arendati välja moodulriiulile stabiilne ning tugev kinnitus- ja ühendussüsteem, tegevused teostati 2020.a. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetussumma 5740,8 eurot. 

Loe edasiProjekt „Moodulriiuli arendus“